375 הורדות 365 השמעות
מילים: ר' שלום שבזילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: 2008כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי