1175 הורדות 2580 השמעות
מילים: אסמעו קולי אנא חנה • ונצרו מה גִרא לי • כּאנו ענדי סבעת ולאד • פי כראם ועז ודלאלי • וכאן פיהום טפל אצגיר • וגהו יצוי כמתל הלאלי • וקעו פי יד לכאפר • לא יכאף מן רב לעאלי • יצלח לנא אידא בכינא • טול אייאם ולייאלי : שמעו קולי אני חנה, וראו מה קרה לי, היו לי שבעה ילדים, בהוד ויקר, והיה בינהם ילד קטן, ופניו קורנים כמו ירח, ונפל בידי הכופר, לא מפחד מן ריבון עולם, יועיל לנו זה הבכי, לאורך היום והלילה.לחן: מסורת יהודי לובביצוע: דוד חג'ג'מסורת: לובמועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: אב תשס"זכל הזכויות שמורות ל: גנזי רפאל - מכון להפצת מורשת יהודי לוב 0547-602001 0547-723819 0573-102606
על הפיוט: 
נוהגים שלאחר תפילת ערבית אומרים קינות בלשון ערבית.
בנימה אישית: 
הקלטה זו נעשתה עם אחד מזקני העדה לפני ט' באב, אך מעוצמת הקינה הנוגת נאלצנו להפסיק מספר פעמים שכן תקף אותו הבכי, ניתן לשמוע זאת אף בקולו. אשרי העם שיודע לזכור אלפי שנות דור אחורה.