135 הורדות 324 השמעות
מילים: ר ישראל נג'ארהלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: 2009כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי