494 הורדות 501 השמעות
מילים: ר' יצחק לוריאלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: שבת