206 הורדות 353 השמעות
מילים: ר' יהודה הלוילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עת, פסחמקום ותאריך ההקלטה: 2009כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי