1720 הורדות 1056 השמעות
מילים: ר' משה אשקר הכהןלחן: ספרד ירושלמיביצוע: משמחי לבמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: חתונהמקום ותאריך ההקלטה: סיוון תשס"טכל הזכויות שמורות ל: משמחי לב
על הפיוט: 
www.myspace.com/mesamhelev