4042 השמעות
מילים: לא ידוע לי כרגעלחן: ספרדי מרוקאיביצוע: לוי סודרימסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, שמחת תורהמקום ותאריך ההקלטה: רמת בית שמש התשסזכל הזכויות שמורות ל: לוי סודרי
על הפיוט: 
תיקון הגשם
בנימה אישית: 
לחן קינתי זה תמצא גם בקינות ט באב גרושית מבית תענוגיהם ועל ליל חורבן