239 הורדות 404 השמעות
מילים: שלמה אבן גבירוללחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עת, סוכות, שמחת תורהמקום ותאריך ההקלטה: 2009כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
בנימה אישית: 
המוסיקה לפיוטים: שפעת רביבים" "מכסה שמים" "לשוני כוננת" נכתבה כיחידה מוסיקאלית אחת ומתאימה ללחן הספרדי של "אל חי יפתח"