519 הורדות 1079 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתכל הזכויות שמורות ל: משה שלו
על הפיוט: 
בראשית - קריאה בתורה בשבת במנחה וימים שני וחמישי