703 הורדות 980 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עתכל הזכויות שמורות ל: משה שלו