132 הורדות 620 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עתכל הזכויות שמורות ל: משה שלו
על הפיוט: 
קריאה למנחה בשבת וימים שני וחמישי