3545 הורדות 1587 השמעות
מילים: ר' ברוך מזרחילחן: על פי השיר 'דכל עיונך', מקאם חוסיניביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: מתוך הדיסק 'הבוחר שירי זמרה'כל הזכויות שמורות ל: עוז והדר
אל מילות הפיוט: