3514 השמעות
מילים: ר' שלמה צלאחביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: מתוך הדיסק 'שירי שבחות נוסח בגדד'כל הזכויות שמורות ל: עוז והדר
אל מילות הפיוט: