3890 הורדות 3212 השמעות
מילים: נסים בן משה הלוילחן: על פי השיר 'גַאנַא אלְהַוַא', מלחין: בַּלִיע'חַמְדִי, מקאם ביאתביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: מתוך הדיסק 'שיר ושבחה'כל הזכויות שמורות ל: משה חבושה וגל-פז
על הפיוט: 
שירה ועוד: משה חבושה, קאנון: אברהם סלמן, חליל: אלברט אליאס, כלי הקשה: יעקב מורד, כינור: פליקס מזרחי
בנימה אישית: 
הנה המלים: אנא אל חי אנא גאל עמך השנה ויבשר לציון עירי זמן הישועה // אנא שלח נא אליה ידידך והוא יקבץ נא ויבשר נא // הוא חביבי ואור עיני אתה צורי צורי גואלי // אנא שלח נא אליה ידידך והוא יקבץ נא ויבשר נא /// יה רצני בשועי ממך אל האר לי דרכי אליך אל // אתה אל יחיד ולך נעיד מזיו אורך הנחני // אנא אשאל אל בלעדך אין ולך אקרא תענני // הצילה לעם דגול וחסין אנא שלח נא אליה ידידך והוא יקבץ נא ויבשר נא /// ענה נא יה צור ענה נא לעם דר בנאוה ענה נא // אנא עזרי ממך ורוחי לך ענה נא יה צור ענה נא זכור בנעים עם אמונך // יה דגול ברמה ענה נא וחנני תמיד ממעונך // הצילה לעם דגול וחסין אנא שלח נא אליה ידידך והוא יקבץ נא ויבשר נא /// שלח נא בן ישי שלח נא ויקרב נא ויעורר נא // ונפרח ונרננה יה אלי נצור בני עלומך // הצילה לעם דגול וחסין אנא שלח נא אליה ידידך והוא יקבץ נא ויבשר נא