2983 הורדות 2119 השמעות
מילים: אשר מזרחילחן: מוחמד עבד אלוהאב, מקאם נאוה ביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: מתוך הדיסק 'שיר חדש י"א'כל הזכויות שמורות ל: ידידי
על הפיוט: 
קאנון: אברהם סלמן, כלי הקשה: יעקב מורד, כינורות: פליקס מזרחי, עוד: נסים בצון