2122 הורדות 1863 השמעות
מילים: משה חבושהלחן: על פי השיר 'אנא צאבר', מקאם ביאתביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: מתוך הדיסק 'שיר חדש י"ב'כל הזכויות שמורות ל: ידידי
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
קאנון: אברהם סלמן, כלי הקשה: יעקב מורד, כינורות: פליקס מזרחי, עוד: נסים בצון
בנימה אישית: 
המלים: אנא כפר, אנא כפר // על עווני על מעשי על חטאתי אנא אנא כפר // מחה עווני מחק פשעי ולחם לוחמי וקרב בן ישי // על עווני על מעשי על חטאתי אנא אנא כפר // האזן לשירתי ולעודי ולחלילי וגם לכינורי