1707 הורדות 1306 השמעות
מילים: ר' רפאל אלנדבביצוע: משה חבושה ומקהלת ילדיםמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: לכל עת, בר מצווהמקום ותאריך ההקלטה: הקלטה עצמיתכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
שיר לבר מצוה שכתב החזן ר' רפאל יאיר אלנדב
בנימה אישית: 
בעיר ציון / און ורעיון/ מקדש מלך עליון // עם עם המון / כולו אמון / בגילה ורון // לכבוד בר מצוה / ניכון היום / היום לבן אהרן // בשמן טוב יהי בלול / בתורה כלול / ישא ברכות והילול / עם אביו שאול // על לב יהי חרות / לשמור מצוות מלכות / באהבה באחווה / בשלום וברעות // נרננה ונשמחה / נשוררה ונזמרה / עם כהן משרת / עטור הוד ותפארת / ברוב חן ויוקרת / היום ובכל עת ועת