1018 הורדות 1097 השמעות
מילים: מתוך תפילה לשבת ומועדיםביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
על הפיוט: 
שמחים בצאתם, ממצרים גאלתנו, נקדישך וכתר יתנו לך