2802 הורדות 1931 השמעות
מילים: ישעיהו א'לחן: מנגינה מיוחדת להפטרות תלתא דפורענותאביצוע: ר' מאיר אלעזר עטיה ותלמידיומסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבת, ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים, 2007כל הזכויות שמורות ל: ר' מאיר אלעזר עטיה (עריכה: פנגלה שרון)
על הפיוט: 
מנגינה מיוחדת שנוהגים במרוקו לנגן את ההפטרות של שלושת השבתות בין י"ז בתמוז לט' באב הנקראים "תלתא דפורענותא". ע"פ פסיקת מו"ר הגאון ר' שלום משאש אין שום חשש לשנות המנגינה בשבתות "תלתא דפורענותא" מהמנגינה הנהוגה כל השנה ואין שום חשש של אבלות בפרהסיא בשבת, וכן מסביר הרב עטיה בהקלטה שהמנגינה היא מנגינת תוכחה ולא קינה ועל כן אין חשש. וכך היה המנהג הקדמון במרוקו ומנהג ישראל דין הוא.
בנימה אישית: 
לטובת הלומדים ולשימור המנהגים הייחודיים. (מאן דבעי מקורות לפסיקה דלעיל מוזמן לפנות במייל)