155 הורדות 499 השמעות
מילים: חיים פרחילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: 2009כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: