4490 השמעות
ביצוע: ציון יחזקאלמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עתכל הזכויות שמורות ל: נתנאל יחזקאל