2775 השמעות
ביצוע: ג'ו עמרמועד שירת הפיוט: לכל עתכל הזכויות שמורות ל: נתנאל יחזקאל