1092 הורדות 738 השמעות
ביצוע: יוחאי עדן מסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתכל הזכויות שמורות ל: יוחאי עדן