284 הורדות 474 השמעות
מילים: א,א, פומפיאנסקילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: ט"ו בשבטמקום ותאריך ההקלטה: 1992כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי