761 הורדות 527 השמעות
מילים: ויקרא י"ט, כ"גלחן: תימניביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: ט"ו בשבטמקום ותאריך ההקלטה: 1992כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
על הפיוט: 
את המלים מהמקרא התאים יחיאל עדאקי ללחן התימני על פי בקשתו של מנשה רבינא.