278 הורדות 569 השמעות
מילים: ר' משה חלואהלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: ט"ו בשבטמקום ותאריך ההקלטה: 2010כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי