3061 הורדות 1793 השמעות
מילים: יעקב מזרחילחן: לֻעַ'תּ אִלזֻהֻור-אִלְוַרְדִ גַמִילביצוע: משה חבושהמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: מתוך הדיסק: שיר ושבחהכל הזכויות שמורות ל: עוז והדר