1284 הורדות 1225 השמעות
מילים: מתוך תפילה לשבתביצוע: החזן סימן טוב שי ותלמידיםמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
על הפיוט: 
מתוך תפילה לשבת : א-ל ההודאות, קדיש ושמחים
בנימה אישית: 
ההקלטה בוצעה בבית כנסת "בית אל" בגבעתיים במסגרת שיעור מסכם בקורס חזנות בניהולם של החזנים סימן טוב שי ויגאל בן חיים הי"ו. קנון - אברהם הכהן ז"ל.