1468 הורדות 919 השמעות
מילים: מתוך תפילת שחריתביצוע: החזן סימן טוב שי ותלמידים. קנון אברהם הכהן ז"למסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
על הפיוט: 
מתוך תפילת שחרית: ממצרים ונקדישך
בנימה אישית: 
ההקלטה בוצעה בבית כנסת "בית אל" בגבעתיים במסגרת שיעור מסכם בקורס חזנות בניהולם של החזנים סימן טוב שי ויגאל בן חיים הי"ו. קנון - אברהם הכהן ז"ל.