1103 הורדות 700 השמעות
מילים: מלאכי פרק ג'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסח
על הפיוט: 
הפטרת השבת הגדול לפי הנוהגים לקרוא הפטרה זאת ולא את הפטרת השבוע.