2857 השמעות
מילים: מרדכילחן: מרוקאיביצוע: לוי סודרימסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, שמחת תורה, שבועות, חתונהמקום ותאריך ההקלטה: רמת בית שמש תש"עכל הזכויות שמורות ל: לוי סודרי
על הפיוט: 
מושר בזמן חופה , כמו כן לכבוד התורה בשבועות ושמחת תורה
בנימה אישית: 
בהמשך השיר כתוב חתן יוצא לקראת כלה , הדבר מקבל משמעות כפולה בשמחת תורה שאז מתחילים לצפות לגשם ואיזהו גשם טוב ? כדברי הגמ תענית כשהטיפה היורדת מקבלת טיפה שקופצת כנגדה וזהו חתן יוצא לקראת כלה...