1757 הורדות 1045 השמעות
מילים: קדישביצוע: החזן סימן טוב שימסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
על הפיוט: 
קדיש במאקאם נהוונד. ההקלטה בוצעה בבית כנסת "בית אל" בגבעתיים במסגרת שיעור מסכם בקורס חזנות בניהולם של החזנים סימן טוב שי ויגאל בן חיים הי"ו. קנון - אברהם הכהן ז"ל.