659 הורדות 662 השמעות
מילים: ר' יהודה הלויביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פורים
על הפיוט: 
פיוט מי כמוכה הנאמר בהרבה קהילות עדות המזרח בשבת זכור. יש אשר נוהגים לקרוא רק את הבית הראשון והאחרון בכל פרק ויש אשר נוהגים לקרוא את כל הפיוט. מאחר ונעימה חוזרת על עצמה קראתי רק את הבית הראשון והאחרון מכל פרק ואת הפרק האחרון כולו.