2784 השמעות
ביצוע: יובל טייבמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: לכל עתכל הזכויות שמורות ל: נתנאל יחזקאל