3955 הורדות 1850 השמעות
לחן: בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: פוריםמקום ותאריך ההקלטה: ירושליםכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
קריאת מגילת אסתר נוסח בבל, לזיכוי הרבים, פרקים א-ג