2072 הורדות 1042 השמעות
לחן: בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: פוריםכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
קריאת מגילת אסתר נוסח בבל, לזיכוי הרבים, למען יִלְמְדו וילַמְדו