964 הורדות 1689 השמעות
מילים: ערבית של שבתביצוע: אברהם חסון, יוסי אגא, אורי מזרחי , יפה חסוןמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: מרץ 2008כל הזכויות שמורות ל: אוניברסיטת בר אילן המחלקה למוסיקה
בנימה אישית: 
לפי נוסח התפילות בביהכנ"ס רשב"י ע"ש יחזקאל אגא בעכו, בהובלתו של החזן אברהם חסון