394 הורדות 904 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבועות