1748 הורדות 1009 השמעות
מילים: במקום אשרי העם / איכה זהב יועם // במקום גדלו המונינו / נפלה עטרת ראשנו //... לכן תעורר לויתה / במקום גיל באנחתה // עד ישיבנו אל גבולנו / תיגלה ותיראה מלכותו עלינולחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשס"גכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
כשמוציאים את ספר התורה מארון הקודש בתפילת שחרית של תשעה באב, אומר החזן את הפיוט הזה בנעימת בכי, כשהוא אוחז בידו את ספר התורה שממנו הוסרו קישוטיו. כביכול גם התורה עצמה באבל על החורבן