2036 הורדות 1120 השמעות
מילים: עד מתי ה' יום זה לעומתך // במר תייליל עדתך / על בית תפילתך // אשר שרפו צריך / והרגו בני בריתך // אלוהים באו גויים בנחלתך // ... עד מתי ה' אשכבה בין שפתיים // ובין תנור וכיריים / יכהו לי עיניים // לוהטים לי ישאפו / ערב ובקר וצהריים // עד מתי אשתומם / על חורבן פעמיים // עד מתי לא תרחם את ירושלים // עד מתי יהגה בצר שאר צאן מרעיתךלחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשס"גכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
קינה הנאמרת בתפילת שחרית של תשעה באב. ההקלטה כאן של הבית הראשון והאחרון