2221 הורדות 1062 השמעות
מילים: איכה צאן ההריגה מרבציהן נפוצות // פניהם קיבצו פארור והתגוללו בבצות // ולעין כל רואיהם מתנכרות בחוצות // חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות // ...וילדים מוצאים ערומים רעבים יחפים // שואילם לחם ואיה ובצמא מתעלפים // מתחננים לשוביהם מול אכזרים חנפים // ועודם פת אין להם ורחמי יוצרם שואפים // עוללים העטופים ברעב בראש כל חוצות // דרך אלוה קשתו ויבצע כל אלה // ואין נעתר לקול מעתיר יום החל ויכלה // ובנים נטו עורפם ביד עורפם כמו טלה // ורחובות עיר קודש בדמי חסידיו מילא // ופגרי נער וזקן ישבו לארץ חוצות לחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשס"גכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
קינה הנאמרת בסוף תפילת שחרית. ההקלטה כאן של הבית הראשון ושני הבתים האחרונים