2905 הורדות 1456 השמעות
מילים: אוי כי ירד אש מן השמים לירושלים / עיני עיני יורדה מים // טירת קודש איך נשמה / יושב בשמים עד מה / בת מלך אמה / הקדשה היא בעיניים // ירח אב בו שמשי קדר / אהרן הכהן בו נעדר / וגם עיר ההדר / בו חרבה פעם ושתיים // מרה הלילה הזה ארים / ויהי לבכי ליל שימורים / ואותי החרים / אל מוציאם ממצריםלחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשס"גכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
זוהי הקינה הראשונה הנאמרת בליל תשעה באב. לפניה אומרים את 'על נהרות בבל' ואחריה את פרשת האזינו ואז תפילת ערבית, קריאת מגילת איכה והקינות