2112 הורדות 1508 השמעות
מילים: גרושים מבית תענוגיהם / עיפה נפשי מול הרוגיהם // לבי לבי על חלליהם / מעי מעי על הרוגיהם // יום צאת בתולות מהיכליהן / ואמות שכולות מעולליהן // ערומות שלולות ביד שולליהן / יום הצווחה רבה עליהן // יום עול נשאו במקום חליהן / שבויות חרב ביד נוהגיהן //... ילדים אשר עלי תולע אמונים / לבושי שנים עם כל עדנים // איך נדחפו בין מוכרים וקונים / ביד אדונים לא רחמנים // יום בוא עליהם המונים המונים / וקלו כנשר משיגיהם // לבי לבי... לחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשס"גכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
קינה הנאמרת בתפילת שחרית של תשעה באב. ההקלטה כאן של הבית הראשון והבית לפני האחרון