1795 הורדות 3820 השמעות
ביצוע: הגאון הרב אברהם חפוטא שליט"אמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/ אתה של הגאון הרב אברהם חפוטא שליט"א: http://www.harav.net/