2841 הורדות 1317 השמעות
לחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: לכל עת, ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תש"עכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
את הקינה הזו אומרים בערב תשעה באב, אחרי שאומרים אותה מכבים את כל האורות בבית הכנסת ואז החזן מכריז בבכי על מספר השנים שחלפו מאז החורבן