2748 הורדות 1594 השמעות
לחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תש"עכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
פיוט תוכחה של ר' שלמה אבן גבירול
בנימה אישית: 
מנהג עתיק של יהודי בגדד היה לשיר את הפיוט הזה בעת שהיו מלווים את המת לדרכו האחרונה. בימינו כמעט ונשתכח המנהג הזה לגמרי