1052 הורדות 715 השמעות
מילים: רבי חיים סבתולחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ערב תשעה באב תש"עכל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי ולרבי חיים סבתו
בנימה אישית: 
"איך על אחי" הפיוט רבי חיים סבתו קינה לתשעה באב וליום השואה קינה שנכתבה על השואה שמעבירה צמרמורת בגוף הקורא ראוי להוסיף אותה לקינות של תשעה באב