415 הורדות 403 השמעות
מילים: לא ידוע סימנו: אברהםלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עת, חתונהמקום ותאריך ההקלטה: 2010כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי