2598 השמעות
מילים: מהתפילהלחן: כורדי אסליביצוע: אליהו אליהומסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: הוקלט בתאריך 5.8.10כל הזכויות שמורות ל: נתנאל יחזקאל