2050 הורדות 781 השמעות
מילים: ר' ששון מרדכילחן: מסורת בבלביצוע: משה חבושהמסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תש"עכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
הבבלים שרים את הפיוט הזה בימים הנוראים. חיבר את הפיוט הזה המקובל ר' ששון מרדכי שחיבר גם את 'שעה בא באימות'. הוא השתמש בפיוט הזה בכל המקומות שנזכר בהם בתורה עניין המלך